Chuyên mục lưu trữ: Lời hay ý đẹp

Lời khai thị của ẤN QUANG ĐẠI SƯ

Lời khai thị của ẤN QUANG ĐẠI SƯ
Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lời hay ý đẹp | Để lại phản hồi

24 Chữ Cái tuyệt vời

24 Chữ Cái tuyệt vời .

Cuộc sống không phải là một mẻ lưới của số phận.  Cuộc sống chính là một mối giao hoà bất tận giữa mỗi cá thể đang tồn tại, và trong mối giao hoà đó, những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lời hay ý đẹp | Để lại phản hồi