🌸 MỪNG XUÂN 2018 / 初詣 元旦新春祈願祭 1/1

🌸 MỪNG XUÂN 2018 / 初詣 元旦新春祈願祭 1/1🌼
Kính chúc Quý Vị năm mới thân tâm thường an lạc, phước huệ song toàn, sở cầu như ý, sở nguyện viên thành, vạn sự kiết tường.

Nam Mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật

Bài này đã được đăng trong Điểm nhấn, Tin Tức. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.